SWEDEX - EN EXAMEN I SVENSKA SOM FRÄMMANDE SPRÅK ERKÄND AV SVENSKA INSTITUTET

Många människor läser svenska som främmande språk, kanske för att arbeta eller studera i Sverige. 
Många som bor utanför Sverige har med Sverige eller svenska företag att göra och behöver kunna svenska. För alltfler blir det viktigt att ha ett bevis på sina språkkunskaper.  Internationella Skolorna Barcelona och Swedex ger en sådan möjlighet. Kontakta oss för mer information.