Läs spanska och internationellt utvecklingssamarbete i Barcelona och praktisera sedan på en biståndsorganisation eller ett företag i Chile.


Spanska och Internationellt Utvecklingssamarbete är en kurs för dig, som under 32 veckor, vill förbättra din spanska, utforska och fördjupa din kunskap om internationellt utvecklingssamarbete och använda denna kunskap i ett fältprojekt i Chile. Under kursens gång kommer du att ta del av de senaste arbetsmetoderna och få viktig kunskap - både praktisk och teoretisk -  för att kunna arbeta med internationellt utvecklingssamarbete. All undervisning sker på spanska

KURSDATUM -
Läsårsperioden 2020

2020-01-13 - 2020-08-21

Ansökan http://www.skarpnacksfolkhogskola.se/

Kursen ges 2 gånger per år: Vt -ht

Namn *
Namn
Hur hittade du oss?

Tillsammans med lärare och klasskamrater förbättrar du din nivå i spanska och din kännedom om internationellt utvecklingssamarbete. Du förbereder dig inför den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen genom att studera institutioner och organisationer och deras behov samt genom att skriva en arbetsplan. Därefter följer några månader av att bo utomlands i Latinamerika då du tillämpar din nyförvärvade kunskap och dina tidigare erfarenheter i ett projekt i en spansktalande miljö. Teoretisk kunskap kombineras med praktiska erfarenheter i fält.

I takt med att du förbättrar dina kunskaper och din förmåga att kommunicera på spanska fördjupar du ditt utforskande av vad det innebär att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete i ett spanskt och latinamerikanskt sammanhang.

Utmärkt program eftersom det ger nya infallsvinklar för kommande generationer

I takt med att du förbättrar dina kunskaper och din förmåga att kommunicera på spanska fördjupar du ditt utforskande av vad det innebär att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete i ett spanskt och latinamerikanskt sammanhang.

Kursen vänder sig till dig som känner igen dig i några av följande punkter:

 • Du vill förbättra din nivå i spanska och lära dig grunderna i internationellt utvecklingssamarbete

 • Du vill skaffa ett bra komplement till framtida studier i statskunskap

 • Du vill delta i ett internationellt utvecklingssamarbetsprojekt under utbildningen

 • Du har erfarenheter från andra yrkesområden och vill tillämpa dem i internationellt utvecklingssamarbete och därmed höja din yrkeskompetens

 • Du har inte tidigare utbildning eller yrkeserfarenheter men är intresserad av internationellt utvecklingssamarbete och vill lära dig mer och prova om det är något du vill ägna dig åt i framtiden

 • Du vill skaffa ett bra komplement till framtida studier i statskunskap

kontakta oss

Kursens innehåll bygger på fyra pelare eller fyra grundläggande ämnen som vi arbetar med ämnesövergripande:

 • Interkulturell kommunikation och internationellt utvecklingssamarbete

 • Spanska och internationellt utvecklingssamarbete

 • Arbetsliv / arbetsmarknad och internationellt utvecklingssamarbete

 • Personlig utveckling och internationellt utvecklingssamarbete

Spanska - minst kunskap motsvarande kriterierna för europeiska nivåskalan B1, (minst steg 3)  vilket bland annat innebär att du förstår huvudinnehållet i tydligt standardtal på spanska om välkända företeelser och fungerar vid de flesta situationer som kan uppstå vid besök i länder/områden där man talar spanska. Du kan utan förberedelse gå in i ett samtal om ämnen av personligt intresse. Du kan skriva enkel, sammanhängande text om ämnen som är välkända för dig.

Efter avslutad kurs har du bland annat:

 • Lärt dig grundläggande aspekter av den gällande standarden inom internationellt utvecklingssamarbete

 • Utforskat och skaffat teoretisk kunskap om och praktisk erfarenhet av internationellt utvecklingssamarbete med fokus på Latinamerika och Spanien

 • Fått ett globalt perspektiv på de grundläggande arbetsverktygen inom internationellt utvecklingssamarbete

 • Undersökt framtida arbetsmöjligheter som passar din profil

 • Börjat bygga ett internationellt nätverk

 • Lagt en bra grund för att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete

 • Lärt dig leda och utveckla projekt

 • Uppnått minst nivå C1 i spanska, vilket bl a innebär att du kan använda språket flexibelt och effektivt för sociala, intresse- och yrkesanknutna ändamål

 • Skaffat interkulturella kunskaper och erfarenheter inom arbetsområdet

ANSÖKAN

 • CV skrivet på engelska (eller spanska om du behärskar språket bra)

 • Personbevis

 • Passfoto som fästs högst upp i högra hörnet på CV:t

 • Personligt brev på engelska (eller spanska) där du berättar lite om dig själv och varför du vill studera spanska och internationellt utvecklingssamarbete

 • Gymnasiebetyg (om du har det), ev intyg och betyg från tidigare arbetsgivare och/eller andra meriterande uppdrag och engagemang (gärna på engelska om möjligt, men EJ obligatoriskt)

 • Har du läst på universitet eller högskola bifogar du även studieintyg över avklarade kurser

 • Ansökan skickas till Skarpnäck Folkhögskola
  SKARPNÄCKS FOLKHÖGSKOLA
  HORISONTVÄGEN 26
  128 34 SKARPNÄCK
  Antal platser: Max 10 platser per kurs.

PRAKTIKOMRÅDEN

 • Jordbruk och miljö/Agro y medio ambiente

 • Ekonomisk utveckling och fattigdom/Desarrollo económico y pobreza

 • Kvinnor och genusfrågor/Mujer y Género

 • Medborgarrätt och mänskliga rättigheter/Ciudadanía y Ejercicio de Derechos

 • Barn och ungdomar/Infancia y Juventud

 • Regionutveckling/Desarrollo Territorial

Organisationernas uTvärdering av programmets delmoment

Personlig utveckling

Eleven har bidragit till vårt team och har hållit en god nivå gällande språk och färdigheter som behövts för olika uppgifter i arbetet.
Eleven tar sig an alla uppgifter med en positiv attityd.
Eleven var duktig på att skapa och upprätthålla ett gott förhållande med personerna i sin omgivning

Utvecklingssammarbete

Eleven har gjort en stor insats för organisationen. Alla uppgifter utfördes proffesionellt med en uthållighet, kunskap och entusiasm som gynnade organisationen.
Eleven var mycket observant och visde förmåga till kritisk analys.
Elevernas analyser var alltid grundade i kunskap om sammhälle och kultur.

språk

Eleven har visat på goda språkkunskaper i alla sammanhang.
Eleven har bidgragit med stora insatser till vårt program.
Eleven har utmärkta spanska språkkunskaper och stor vilja att lära.
SPANSKA I PRAKTIKEN INTERNATIONELLA SKOLORNA