Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i det spanska språket i tal och skrift.


Spanska för nybörjare i Spanien, 30 hp genomförs av Linnéuniversitetet i samarbete med Internationella Skolorna Barcelona. Studierna bedrivs i sin helhet i Barcelona. Kursen berättigar till CSN.  

Utbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i det spanska språket i tal och skrift.

Förkunskaper: Grundläggande behörighet.

Kursen ger behörighet till Spanska allmän kurs i Spanien, 1–30 högskolepoäng (1SP101), Spanska allmän kurs, 1–30 högskolepoäng (1SP100), Spanska allmän kurs distans, 1–30 högskolepoäng (1SP110), och Spanska - inriktning mot undervisning och lärande I, 1–30 högskolepoäng (1SP120).

Ytterligare kursinformation och kursplan hittas, här, på Linnéuniversitetets hemsida, lnu.se

Allmän info och Boinfo skickas till antagna studenter som tackat ja till kursen.

Information om studiemedel på csn.se Observera att Linneuniversitetet är kursarrangör och att studierna därmed räknas som studier i Sverige.

Studenterna ordnar boende, men får tips och råd i Boinfo.

      Spanska för nybörjare i        Spanien, 30 hp
      Linnéuniversitetet:

Vårtermin 2020

  • 20 januari 2020 - 7 juni 2020

  • Inga seminarier i BCN i juni

  • Anmälan senast: 15 okt 2019

Ansökan görs via www.antagning.se.

 

Kursen ger en stark bas i det spanska språket som medför kunskaper i tal och skrift!

Studenter från Linnéuniversitetet njuter av solen på skolans terrass. Fiesta y despedida en Internationella Skolorna Barcelona.

Kursen lägger grunden till en god muntlig och skriftlig språkfärdighet i spanska samt ökar studentens läs- och hörförståelse. Vidare är kursens mål att ge översiktliga kunskaper om de spanskspråkiga ländernas geografi, historia, aktuella samhällsförhållanden, litteratur och kulturliv. Fokus ligger på Spanien under den första terminen.

Linnéuniversitetet är kursarrangör:
- Studenterna är inskrivna i det svenska högskolesystemet vid Linnéuniversitetet
- Undervisningen följer Linnéuniversitetets kursplan
- Linnéuniversitetet ansvarar för examination
- Kursen berättigar till CSN
-Kursen ges på spanska i Barcelona hos Internationella Skolorna Barcelona.

Läs mer om kursen på lnu.se

KONTAKTA OSs

Namn *
Namn
Hur hittade du oss?