Välkommen till Málaga för Spanska för Nybörjare i Málaga

#DETHÄNDERIMALAGA


SPANSKA FÖR NYBÖRJARE I MALAGA

Studietakten är hög med 4 lektionstimmar om dagen och övningar att göra hemma och på stan.
Betoningen ligger på muntlig färdighet och träning i att klara vardagssituationer. Studierna är intensiva och baseras på kursböcker och varierande material. 
Du förväntas vara aktiv på lektionerna och har goda möjligheter att påverka kursens innehåll och upplägg.

Redan från början kommer du dessutom att tillämpa och fördjupa dina kunskaper i verkliga situationer på caféer och restauranger, på stranden, på gatan, i museer, med nya bekantskaper, med rumskompisar osv.  

·     A1-A2 enligt den europeiska nivåskalan 

·     Alla språkliga färdigheter: tala, skriva, läsförståelse, hörförståelse

·     Aktivt deltagande viktigt!

·     Höga närvarokrav för att följa studietakten och uppnå kursmålen

·     Heltidsstudier: ca 20-25 tim undervisning/v + ca 15-20 tim egenstudier/v - obligatoriskt

·     Fördjupning grammatik, ordförråd

·     Samhälle och kultur

·     Rollspel, improvisation, konstnärligt uttryck, projekt och temaarbeten

·     Uppgifter i verkliga situationer

Alla våra språklärare har spanska som modersmål och är universitetsutbildade. De har stor erfarenhet av att undervisa utländska studenter. Kommunikation och aktivt deltagande är basen i undervisningen. Studierna är ämnesövergripande för att all kunskap ska sättas in i ett sammanhang. En viktig del av pedagogiken är problembaserat lärande (PBL) som innebär att man använder sig av verkliga situationer i det dagliga livet. ¡Muchas gracias y bienvenidos a Málaga!

kursdatum:

 • Kurstid: 25 mar 2019 - 31 maj 2019

 • Anmälan senast: 4 feb 2019

 • Málaga

KONTAKTA OSS

Namn *
Namn
Hur hittade du oss?
MALAGA_2018_SEPTEMBER.jpg

#DETHÄNDERIMALAGA

KURSINNEHÅLL, METOD OCH NIVÅ

 • A1-A2 enligt den europeiska nivåskalan

 • Alla språkliga färdigheter: tala, skriva, läsförståelse, hörförståelse

 • Aktivt deltagande viktigt!

 • Höga närvarokrav för att följa studietakten och uppnå kursmålen

 • Heltidsstudier: ca 20-25 tim undervisning/v + ca 15-20 tim egenstudier/v - obligatoriskt

 • Fördjupning grammatik, ordförråd

 • Koncentrationsövningar, fokus, avslappning

 • Uppgifter i verkliga situationer

 • Folkhögskoletanken är grunden, läs mer här

TILL ANSÖKAN BIFOGAR DU:

 • Personbevis

 • CV skrivet på svenska

 • Personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill studera spanska i Málaga.

 • Betygsavskrifter

 • Foto

Ansökan görs här till Braheskolan.

Antal platser: 15-20 (vid högre antal, två grupper).

MALAGA_2018_SEPTEMBER-4.jpg

#DETHÄNDERIMALAGA

Studera Spanska för Nybörjare i Costa del Sol