Spanska Administration & Ekoturism - Málaga

#DETHÄNDERIMALAGA


SPANSKA administration & Ekoturism.

Språkkompetens, administration och ekoturism är framtiden. Kombinera praktiska verktyg med en solid teoretisk grund inom spanska, internationell administration och ekoturism.

Kursen fördelas kring två huvudteman.

Det spanska språket, där målen är att ge fördjupade kunskaper i spanska, personlig utveckling och interkulturell kommunikation som en bas för god kommunikation inom administration och ekoturism.

Syftet är att du ska få grundläggande kunskaper om administration ur ett internationellt perspektiv.

Internationell administration och ekoturism.

Du studerar befintliga verktyg inom administration(planering, struktur, kontroll och inriktning) i kombination med den globala standarden inom ekoturism (hållbar utveckling, naturhänsyn, miljöanpassning och socialekonomi). Dessutom tillämpar du parallellt dina kunskaper på en arbetsplats i Málaga. Syftet är att du ska få grundläggande kunskap om administration ur ett internationellt perspektiv i kombination med ekoturismens grundläggande principer. Under den arbetsplatsförlagda kursdelen tillämpar och fördjupar du de nya kunskaperna och skaffar värdefull erfarenhet och kontakter för framtiden.

Målet är att studenterna bland annat ska förstå relationen mellan turistnäringen och hållbar utveckling

VEM KAN SÖKA?

Du förstår och kan göra dig förstådd på enkel vardagsspanska om ämnen du känner till. 

Du har förkunskaper som minst motsvarar Europeiska referensramarna nivå A2 (minst steg 3 på gymnasiet, se din nivå här). Det innebär att du är bekant med den grundläggande grammatiken även om du inte kan tala felfritt. Du förstår och talar enkel vardagsspanska om välkända ämnen.

kursdatuM Ht-19!

  • 9 september till till 20 december

  • Anmälan senast: 1 juli

  • Málaga

KONTAKTA OSS


Namn *
Namn
Hur hittade du oss?
”Ekoturism är ansvarsfullt resande i naturen som hjälper till att skydda naturmiljöer och stödjer lokalbefolkningens välbefinnande” - TIES, 2015

KURSINNEHÅLL, METOD OCH NIVÅ

malaga spanska ekoturism

#DETHÄNDERIMALAGA

Läs Spanska / Administration / Ekoturism

4 månaders studier i Málaga Mån-Torsdag (Kombinerar Spanska, Admin och ekoturism).
Spanska A1-B1.
Internationell Administration (Samhällsförhållanden, historia och kultur samt praktiska verktyg, till exempel bokning, reservation, informationshantering och produktion).
Ekoturism (Från idé till verklighet, Hållbar utveckling, miljö, ekonomi etc).
Arbetsplatsförlagd kurstid hos ett företag eller en organisation i Málaga inom administration och ekoturism.  

Ekoturism är en form av turism med fokus på att ta hand om naturen genom att ta hänsyn till resmålets ekologiska begränsningar samt att stödja en hållbar utveckling

EN folkhögskolekurs

Utbildningen anordnas av Braheskolan - Visingsö Folkhögskola och genomförs i samarbete med Internationella Skolorna. Kursen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad genom CSN. De utgifter som tillkommer i samband med resor, kost och logi etc kan den studerande finansiera med studiemedel. Studenten ordnar själv boende men skolan bistår med information.

Folkhögskoletanken är grunden, läs mer här

TILL ANSÖKAN BIFOGAR DU:

  • Personbevis

  • CV skrivet på svenska

  • Personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill studera spanska i Barcelona.

  • Betygsavskrifter

  • Dokumentation eller beskrivning av dina förkunskaper i spanska

  • Foto

Antal platser: 12

Vy över Málaga centrum och den romerska teatern.

Vy över Málaga centrum och den romerska teatern.