Spanska Administration & Ekoturism - Málaga

#DETHÄNDERIMALAGA


SPANSKA administration & Ekoturism.

Kursen fördelas kring två huvudteman. Spanska språket, där målen är att ge fördjupade kunskaper i spanska och personlig utveckling, arbetslivsorienterade erfarenheter och kunskaper i interkulturell kommunikation som en bas för en god kommunikation inför den praktiska delen.

Administration och ekoturism är framtiden. Genom att kombinera praktiska verktyg. Du analiserar och lär dig jobba med administrativa rutiner.

¡Muchas gracias y bienvenidos a Málaga!

Målet är att stundenterna bland annat ska kunna förstå relationen mellan turisnäringen och hållbartutveckling

kursdatuM Ht-19!

  • 9 september till till 20 december

  • Anmälan senast: 1 juli

  • Málaga

KONTAKTA OSS

Namn *
Namn
Hur hittade du oss?

KURSINNEHÅLL, METOD OCH NIVÅ

malaga spanska ekoturism

#DETHÄNDERIMALAGA

Läs Spanska / Administration / Ekoturism

4 månaders studier i Málaga Mån-Torsdag (Kombinera Spanska, Admin och ekoturism)
Spanska A1-B1
Internationell Administration ( Samhällsförhållanden, historia och kultur samt praktiska verktyg till. exempel bokning, reservation, informtionshantering och produktion)
Ekoturism ( Från idé till verklighet, Hållbar utveckling, miljö, ekonomi etc)
Fredagar praktik / resurs  hos ett företag eller organisation i Málaga inom administration och ekoturism. Praktik inom Administration eller Ekoturism ( Studenten väljer inriktning och plats) 

Ekoturism är en form av turism, vars mål är att skydda naturen genom att ta hänsyn till resmålets ekologiska begränsningar och att bidra till en hållbar utveckling i området som besöks genom att se till lokalbefolkningens välbefinnande.

Folkhögskoletanken är grunden, läs mer här

TILL ANSÖKAN BIFOGAR DU:

  • Personbevis

  • CV skrivet på svenska

  • Personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill studera spanska i Barcelona.

  • Betygsavskrifter

  • Dokumentation eller beskrivning av dina förkunskaper i spanska

  • Foto

Ansökan görs här till Braheskolan.

Antal platser: 12

Vy över en av Málaga centrum och romersk teater.

Vy över en av Málaga centrum och romersk teater.