Allmän kurs med spansk inriktning Braheskolan - Visingsö Folkhögskola

Spanska är världens näst största språk och talas som modersmål av över 400 miljoner människor varav den största andelen lever i Syd-, central och Nordamerika. Nu kan du läsa en ettårig allmän folkhögskolekurs där du blir riktigt bra på spanska samtidigt som du läser in de ämnen du eventuellt missat på gymnasiet. 

Höstterminen spenderar du på Visingsö då du förutom spanskan får möjlighet att läsa in andra ämnen. Under vårterminen i Barcelona fördjupar du språkstudierna i spanska.

GIRONA_ESCAPADA_SPANSKA_Nyborjare.jpg