Akvarellkurs med Lars Holm 7-11 APRIL 2014

MÅLA AKVARELL I BARCELONA MED LARS HOLM “Måla... inspiration... medelhavsljus... måla... färg... former... måla... hav... gränder... måla... utbyte... idéer... måla... lust... ”

En vanlig kursdag startar med en presentation av dagens uppgifter, samt beskrivande demonstrationsmåleri av Lars. Detta följs av eget arbete där det egna bildskapandet står i centrum. Personlig instruktion sker under dagen. Denna avslutas med bildgenomgång och analys av dagens måleri. Vi utgår från det omgivande landskapet (stad och strand i medelhavsljus) i arbetet. 

Några platser kvar

LARSHOLMNYHET.jpg