Vill du satsa på en karriär inom internationell marknadsföring och försäljning? Vill du arbeta med att svenska företag ska nå ut med varor och tjänster på en internationell marknad? Exportsäljare fyller en mycket viktig roll i denna internationaliseringsprocess.

Innehåll

Förutom tyska, franska eller spanska studerar du bland annat engelsk affärskommunikation, projektledning, interkulturell kommunikation, internationell marknadsföring och försäljning, internationella relationer och marknadsanalys, internationell logistik samt svensk och internationell affärsjuridik.

Under första året praktiserar du tio veckor på ett företag i Sverige. Andra året praktiserar du i 16 veckor på ett företag i Tyskland, Frankrike eller Spanien. Detta är möjligt tack vare vårt nära samarbete med Folkuniversitetets internationella verksamhet IS Internationella Skolorna som hjälper dig att hitta ett företag som svarar mot dina intressen och framtidsplaner.

Viktiga marknader

Här är en unik heltidsutbildning med företagspraktik i Frankrike, Tyskland eller Spanien som genomförs i samarbete med Exportrådet och Handelskamrarna i Paris, Düsseldorf och Barcelona.

Goda karriärmöjligheter

Exportsäljare mot tysk-, fransk- eller spansktalande marknader är en tvåårig kvalificerad Yrkeshögskoleutbildning som gör dig mycket attraktiv på arbetsmarknaden. I utbildningen ingår fyra månaders praktik med en personlig handledare på ett företag i Tyskland, Frankrike eller Spanien.

Efter utbildningen kan du arbeta i någon av följande yrkesroller: exportsäljare, exportmanager, projektledare eller exportkonsult på små och medelstora företag. Andra givna roller är som exportassistent på större företag, internationell affärsutvecklare, internationell säljare eller som representant på en exportmarknad.

Efter utbildningen arbetar du antingen i Sverige på ett företag med internationella kontakter, i Europa eller i andra delar av världen.

Viktiga marknader

Vad gör just denna utbildning så attraktiv? Utbildningen fokuserar på Tyskland, Frankrike och Spanien som är tre mycket viktiga exportmarknader för svenskt näringsliv.

Tyskland är Sveriges största handelspartner, en ekonomisk och kulturell motor i Europa. Det tyska språket är dessutom mycket gångbart i kontakten med Östeuropa och Ryssland.

Spanien utgör en viktig inkörsport för handeln med Central- och Latinamerika och spanskan är mycket viktig i detta sammanhang. Det första kvartalet 2011 ökade exporten till Central- och Latinamerika med 23 % jämfört med första kvartalet 2010. Både i Central- och Latinamerika finns stora utvecklingsmöjligheter för svensk exportindustri. Av SCB:s statistik framgår att det sammanlagda värdet av svensk export till Central- och Latinamerika överstiger värdet av exporten till Spanien.

Frankrike är Sveriges åttonde största handelspartner. Franska talas av omkring 109 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 290 miljoner. Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och totalt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska. Franska är officiellt språk i 29 länder och talas i regioner som Nord-, Väst- och Centralafrika samt Sydostasien och Nordamerika.

Utbildningens filosofi

Med goda kunskaper i tyska, franska eller spanska samt kännedom om de tysk-, fransk- eller spansktalande marknadernas arbetskultur sitter du på spetskompetens som ger dig unika möjligheter på arbetsmarknaden.

Under ett och ett halvt år fördjupar du dina kunskaper i franska, tyska eller spanska. Under de fyra månader som du praktiserar med en handledare på ett företag i Tyskland, Frankrike eller Spanien fördjupar du dina språkkunskaper ytterligare på ett mycket effektivt sätt. Därtill ges du unika inblickar i arbetskulturen samtidigt som du ges meriterande arbetslivserfarenhet och utvecklas som person.

Vid sidan av studierna i tyska, franska eller spanska läser du även affärsengelska och interkulturell kommunikation eftersom syftet med utbildningen är att du ska kunna arbeta mot marknader i hela världen. Genom att fördjupa sig i ett språk och en arbetskultur ges du även mycket god förståelse för att arbeta mot marknader där du använder dig av engelska som affärsspråk. Sammantaget ger dig utbildningen unik kompetens som ger dig en lång rad konkurrensfördelar.

Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund släppte nyligen rapporten "Språk en väg in i arbetslivet" som tydligt visar på de språkliga behov som finns hos arbetsgivarna. Goda kunskaper i tyska, franska eller spanska stärker förutsättningarna att närma sig utländska företag och skapar i förlängningen tillväxt i Sverige.

Kursdatum

Name *
Name
Jag hittade kursen via:

Utlandspraktik

I nära samarbete med IS Internationella Skolorna ordnar vi med en praktikplats i Tyskland, Frankrike eller Spanien som väl svarar mot dina intressen och framtidsplaner oavsett om du vill arbeta med mode, turism, miljöteknik, livsmedel, läkemedel, design etc.

IS Internationella Skolorna är Folkuniversitetets internationella verksamhet med egna språkinstitut i Barcelona, Düsseldorf och Aix-en-Provence.

Vill du lära dig mer?

Alla våra studerande ges möjligheten att ta del av Folkuniversitetets stora kursutbud. Gäller det kurser som ligger i linje med utbildningen (till exempel språk) går du gratis i mån av plats. I övrigt ges du 50 % rabatt.