Läs spanska och internationellt utvecklingssamarbete i Barcelona och praktisera sedan på en biståndsorganisation eller ett företag i Chile.


Spanska och Internationellt Utvecklingssamarbete är en 32 veckors kurs för dig som vill förbättra din spanska, utforska och fördjupa din kunskap om internationellt utvecklingssamarbete och använda denna kunskap i ett fältprojekt i Chile. Under kursens gång kommer du att ta del av de senaste arbetsmetoderna och få viktig kunskap - både praktisk och teoretisk -  för att kunna arbeta med internationellt utvecklingssamarbete. All undervisning sker på spanska

Tillsammans med lärare och klasskamrater förbättrar du din nivå i spanska och din kännedom om internationellt utvecklingssamarbete. Du förbereder dig inför den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen genom att studera institutioner och organisationer och deras behov samt genom att skriva en arbetsplan. Därefter följer några månader i Latinamerika då du tillämpar din nyförvärvade kunskap och dina tidigare erfarenheter i ett projekt i en spansktalande miljö. Teoretisk kunskap kombineras med praktiska erfarenheter i fält.

I takt med att du förbättrar dina kunskaper och din förmåga att kommunicera på spanska fördjupar du ditt utforskande av vad det innebär att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete i ett spanskt och latinamerikanskt sammanhang.

Kursdatum:

8 januari - 20 april 2018 

SISTA ANSÖKNINGSDAG:

1 november

ANTAGNINGSBESKED:

Ca 20 november

VI HAR ÖPPET FÖR SEN ANSÖKAN OM RESERVPLATS

Fler kursdatum 2018: 11/6-21/9 (Preliminärt)

Målet är att stundenterna bland annat ska kunna ge sig in i samtal om ämnen som är kända och av personligt intresse
Läs Spanska för fortsättare B1 genom Braheskolan hos Internationella Skolorna Barcelona.

Läs Spanska för fortsättare B1 genom Braheskolan hos Internationella Skolorna Barcelona.

Kursinnehåll, metod och nivå

 • B1 enligt den europeiska nivåskalan 
 • Alla språkliga färdigheter: tala, skriva, läsförståelse, hörförståelse
 • Aktivt deltagande viktigt!
 • Fördjupning grammatik, ordförråd
 • Samhälle och kultur
 • Rollspel, impro, konstnärligt uttryck, projekt och temaarbeten
 • Uppgifter i verkliga situationer
 • Folkhögskoletanken är grunden, läs mer här

Till ansökan bifogar du:

 • Personbevis
 • CV skrivet på svenska
 • Personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill studera spanska i Barcelona.
 • Betygsavskrifter
 • Dokumentation eller beskrivning av dina förkunskaper i spanska
 • Foto

Ansökan skickas till Braheskolan, 560 34 Visingsö

Antal platser: 15-20 (vid högre antal, två grupper).

Namn *
Namn
Hur hittade du oss?