Första dagen på vår konferens

Hittills har vi fått lyssna till Ana Maria Portales Cifuentes från La Agencia de Cooperación International de Chile som pratat mycket om just utvecklingssamarbete. Efter hennes inledning tog Omar Cerón vid och berättade om själva idén när det kommer till svensk folkbildning och demokrati. Deltagarna har ställt intressanta frågor kring hur vi kan utveckla vårt samarbete mellan Sverige och Chile mer och hur vi studenter kan fortsätta engagera oss i frågorna även efter vår praktikperiod är över. Hur vårt engagemang och nya idéer kan föras vidare till kommande studenter men också det fortsatta samarbetet med Chile-Sverige för både gamla som nya studenter. 

Cecilia Palm från Folkuniversitet i Sverige, berättar om Folkbildning och livslångt lärande. Med viktiga teman och ord kring att Folkbildning är öppet för alla och ingår i den liberala icke-formella utbildningssystemet. Syftet med folkbildning är att stärka och utveckla demokratin, stärka den enskilda individen och att lyfta/stärka utbildning och kulturell medvetenhet i samhället. I Sverige idag finns 154 folkhögskolor. 

Fram till nu, mycket intressanta samtal och föreläsningar. 

/sociala medie gruppen =)